Arbetsgivarinfo

Arbetsgivarenheten inom Plåt & Ventföretagen, ansvarar för arbetsrätt, kollektivavtal och förhandlingar. Vi tecknar kollektivavtal inom områdena byggnadsplåtslageri, ventilation och plåtbearbetning för arbetstagare och tjänstemän.

På arbetstagarsidan har Plåt & Ventföretagen kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet och på tjänstemannasidan med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Förhandlingar om kollektivavtal med de fackliga organisationerna och samverkan inom Svenskt Näringsliv hanteras av Plåt & Ventföretagen, liksom information och externa relationer med anknytning till arbetsgivarrollen.

Vi erbjuder rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö- och kompetensfrågor samt förhandlingshjälp gentemot våra fackliga motparter. Vi företräder och stödjer även våra medlemsföretag vid tvister. Vi bevakar dina intressen som entreprenör inom våra avtalsområden.