Sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. I dokumentet på denna sida har vi sammanställt de föreskrifter och regler som beläggs med sanktionsavgift och som berör huvuddelen av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag.

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Mer information finns även på Arbetsmiljöverket.