Arbetsrätt & Förhandling

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare genom att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen.

En viktig uppgift är också att genomföra lokala och centrala förhandlingar med de fackliga motparterna om löner och allmänna anställningsvillkor.

Läs mer om våra processvillkor gällande biträde vid arbetsrättsliga ärenden (pdf)