AVTAL 2017

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarförbundet för företag inom byggnadsplåt och ventilation. Tillsammans med fackförbunden träffar vi kollektivavtal om bland annat löner och anställningsvillkor som berör drygt 8 000 personer verksamma i våra branscher. På denna sida samlar vi information om 2017 års avtalsrörelse.


NYHETER


Avtal för tjänstemännen är klar
Plåt & Ventföretagen har, tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer, tecknat ett treårigt kollektivavtal med  tjänstemannaförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Det nya avtalet kommer att presenteras i sin helhet i mitten av juli. Under tiden finns mer information under fliken Arbetsgivarinfo/kollektivavtal. Klicka här för att komma till sidan!
Läs mer


Nytt avtal klart mellan Plåt & Ventföretagen och Byggnads
Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet ligger inom märket om 6,5 procent och enligt Plåt & Ventföretagens förhandlingschef, Claes Arenander, är det ett mycket bra avtal för förbundets medlemsföretag.
Läs hela pressmeddelandet


Avtal klart mellan BI och Byggnads
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har i dag, den 4 maj, träffat ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet.
Läs mer på Sveriges Byggindustriers hemsida


Inga lönejusteringar ännu
Vi får just nu väldigt många frågor om hur stor lönejusteringen i Plåt- och ventavtalet är i år eftersom många är vana att den sker 1 april. Normalt sker lönejusteringar i Plåt- och ventilationsavtalet den första april men föregående avtal sträcker sig denna gång en månad längre än vanligt, det vill säga till den sista april. Ny löner för i år gäller därför från och ned första maj. Med hänsyn till den förskjutna avtalsutgången är även avtalsförhandlingarna förskjutna och de är ännu inte avslutade.


Märket är satt för svensk arbetsmarknad
Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år.
Läs mer på Teknikföretagens hemsida


Byggnads krav: Höj pensionen för byggjobbarna
Förhandlingarna mellan Plåt & Ventföretagen och Byggnads har börjat. Plåt & Ventföretagen kräver attraktivare kollektivavtal för företagare och medarbetare medan Byggnads vill införa ökade pensionsavsättningar och graviditetspeng.
Länk till Byggnadsarbetaren


Nu har vi växlat yrkanden
Den 20 mars växlade förbundet avtalsyrkanden med Byggnads. Våra yrkanden fokuserar på att branschen ska ha möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftig. Då krävs att arbetsmarknadens parter anpassar kollektivavtalen så att de kan möta den omvärld som redan har förändrats och som kommer att förändras än mer.
Klicka här för att lösa pressmeddelandet


Film - Avtalens ställning
Att utveckla kollektivavtalens ställning och skapa ett större förtroende måste vara arbetsgivares och fackförbunds stora gemensamma uppgift – nu kan du se vår film om den uppgiften.
Läs mer och se filmen


Vi vill stärka kollektivavtalens ställning
Allt för många företag ratar kollektivavtal. Framtidens avtal måste vara mer flexibla kring anställningar och inte stå i vägen för företagens konkurrenskraft. Det skriver sex vd:ar för byggsektorns arbets­givar­organisationer.
Läs hela debattartikeln på Arbetet.se


Kravväxling med tjänstemannafacken
Den 14 februari växlade Plåt- & Ventföretagen yrkanden med tjänstemannafacken för installations- och byggbranschens tjänstemannaavtal.
Läs mer


Så funkar avtalsrörelsen
Claes Arenander, förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen, i en filmad intervju om de kommande avtalsförhandlingarna.
Klicka här för att komma till vår YouTube-sida


BI vill trygga byggjobben
Den 26 januari växlade Sveriges Byggindustrier och Byggnads yrkanden.
Läs mer på BI:s hemsida


"Flexiblare kollektivavtal"
Intervju med Plåt & Ventföretagens tf förhandlingschef, Alexander Illiev, inför 2017 års avtalsrörelse.
Klicka här för att läsa hela intervjun


Avtalsrörelsen från A till Ö
Avtalsrörelsen innehåller mängder av mer eller mindre lättbegripliga ord. Har du koll på alla?
Länk till Arbetsmarknadsnytt.se


Svenska företag tappat marknadsandelar
Peter Jeppsson, Svenskt Näringslivs vice vd, om förlorad konkurrenskraft, de avbrutna samtalen med LO och avtalsrörelsens tuffaste fråga.
Länk till Arbetsmarknadsnytt.se


"Det är nya enkla jobb som behövs"
En väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner. Det skriver Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, på DN Debatt.
Länk till debattartikeln


Facklig samordning i avtalsrörelsen
Förra året sprack LO-samordningen efter att man inte lyckats komma överens om utformningen kring en låglönesatsning. Men i år ser det fackliga samarbetet ut att lyckas.
Läs Sveriges Byggindustriers kommentar