Avtalsförsäkringar

Företag som är bundna av kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation (ex. Plåt & Ventföretagen) inom Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer ska teckna kollektivavtalad försäkring för alla sina anställda. De enda i företaget verksamma som inte måste omfattas av dessa försäkringar är företagare och VD. De anställda försäkras antingen som arbetare eller tjänstemän beroende på arbetets art. Anställda som utför både arbetar- och tjänstemannauppgifter försäkras inom den kategori där huvuddelen av arbetstiden läggs.

De ingående produkterna i kollektivavtalad försäkring är tjänstepension, försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt omställningsavtal. Tjänstepension innebär ITP för tjänstemän och Avtalspension SAF-LO för arbetare. Tjänstepension enligt kollektivavtal benämns även avtalspension. Avtalspension eller tjänstepension bekostas alltid av arbetsgivaren. Det är en avdragsgill kostnad i rörelsen. På pensionspremien betalar arbetsgivaren skärskild löneskatt.

Som medlem i Plåt & Ventföretagen har du tillgång till försäkringsinformation via Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation, FINFA www.finfa.se