GDPR

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning träda i kraft. Förordningen kommer gälla som lag i Sverige och den kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Plåt & Ventföretagn har därför tagit fram ett cirkulär med tips på hur alla medlemmar kan påbörja det förberedande arbetet innan den nya dataskyddslagen träder i kraft. Läs cirkuläret här.

Den nya dataskyddsförordningen kallas också för GDPR, vilket står för General Data Protection Regulation.

Om du har problem att öppna länkarna i cirkuläret så hittar du länkarna här:
Datainspektionen - rättslig grund för personuppgiftsbehandling
Datainspektionen - dataskyddsreformen (GDPR)

Skrift från Svenskt Näringsliv om GDPR kan läsas här.

Vid frågor, vänligen kontakta Sanna Lindgren eller Anita Hagelin. Kontaktuppgifterna hittar du här till höger.