Huvudentreprenörsansvar

Reglerna om entreprenadkedjor och ansvar för huvudentreprenör har funnits i Byggavtalet (avtal tecknat mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads) sedan 2014. Plåt och Ventföretagen och Byggnads har tidigare kommit överens om att införa motsvarande regler på Plåt- och Ventilationsavtalets område vilket vi informerade om i våras.

Syftet med införandet av reglerna om huvudentreprenörsansvar i avtalet är att:

  • Motverka lön och ersättning som innebär så kallad social dumping.
  • Minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och annan kriminell verksamhet samt skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.
  • Motverka att oseriösa företag är verksamma på arbetsplatser där företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen är verksamma.

Med anledning av detta och för att underlätta för våra medlemsföretag har vi tagit fram en blankett för kontroll av underentreprenörer. Blanketten går att ladda ner i pdf-format högre upp på denna sida.
För mer information om huvudentreprenörsansvaret se arbetsgivarinfo A 2016/04. Om ni har några frågor om detta är ni välkomna att kontakta någon på Plåt &Ventföretagens arbetsgivarenhet.