Plåt & Ventilationsavtalet

Nytt i kollektivavtalet från och med 1 augusti
Med anledning av att de skattefria schablonbeloppen för traktamentesersättning har höjts har parterna träffat en överenskommelse om nya nivåer i Plåt- och Ventilationsavtalet § 7 a.1) respektive a.2. De nya nivåerna för dagtraktamente är 230 kronor och för nattraktamente 115 kronor. Förrättningsbidraget höjs till 121 kronor.

De nya nivåerna gäller för traktamentesarbeten från och med 1 augusti.

Lägstalön 2018-05-01 enligt avtal, Grundlön för arbetstagare med lämplig utbildning och yrkesbevis eller motsvarande kompetens, yrkesgrupp 1, utges med 160,50 kronor per timme alternativt 27 927 kronor per månad. Övriga lägstalöner förändras för respektive yrkesgrupp enligt tabell i kollektivavtalet § 5 punkt 4 b.

Utgående lön är en personligt eller företagsgemensamt överenskommen tidlön. Den överenskomna tidlönen (utgående lön) får inte understiga lägstalöner enligt kollektivavtalets § 5 punkt 4.

Utgående löner för yrkesarbetare enligt yrkesgrupp 1 höjs från och med 2018-05-01 upp med 3,50 kronor per timme, alternativt 609 kronor per månad. Övriga utgående löner höjs för respektive yrkesgrupp enligt tabell i kollektivavtalet § 5 punkt 4 a.
Obs! Notera att det i det tryckta avtalet är fel årtal i tabellhuvudet, rätt årtal är 2017, 2018 och 2019.

Ferielöner
Parterna har enats om löner till feriearbetande ungdom anställda enligt allmän visstidsanställning, under perioden från och med läsårets slut 2018 till och med läsårets slut 2019 enligt nedan. Läsåret slutar vid sommarlovets början.

Elev som genomgått andra året med plåt- eller ventilationsinriktning på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 104,30 kr/tim.
Elev som går eller genomgått första året på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 88,30 kr/tim.
Övriga - 80,30 kr/tim.

För ackordsprislistor se Ackord