Plåt & Ventilationsavtalet

För senaste avtalsinformation se A 2017 01 Avtalsjusteringar

Lägstalön 2017-05-01 enligt avtal, Grundlön för arbetstagare med lämplig utbildning och yrkesbevis eller motsvarande kompetens, yrkesgrupp 1, utges med 157 kronor per timme alternativt 27 318 kronor per månad. Övriga lägstalöner förändras för respektive yrkesgrupp enligt tabell i cirkulär A 2017 01 Avtalsjusteringar.

Utgående lön är en personligt eller företagsgemensamt överenskommen tidlön. Den överenskomna tidlönen (utgående lön) får inte understiga lägstalöner enligt kollektivavtalets § 5 punkt 4.

Utgående löner för yrkesarbetare enligt yrkesgrupp 1 höjs från och med 2017-05-01 upp med 3,30 kronor per timme, alternativt 574 kronor per månad. Övriga utgående löner höjs för respektive yrkesgrupp enligt tabell 1 cirkulär A 2017 01 Avtalsjusteringar.

Ferielöner
Parterna har enats om löner till feriearbetande ungdom anställda enligt allmän visstidsanställning, under perioden från och med läsårets slut 2017 till och med läsårets slut 2018 enligt nedan. Läsåret slutar vid sommarlovets början.

Elev som genomgått andra året med plåt- eller ventilationsinriktning på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 102,10 kr/tim.
Elev som går eller genomgått första året på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 86,40 kr/tim.
Övriga - 78,50 kr/tim.

För ackordsprislistor se Ackord