Tjänstemannaavtalet

Observera!
Från och med 1 juli 2018 beräknas sjuklönetillägget vid sjukdom från och med den 15:e kalenderdagen på 8 prisbarbelopp. Den nya beräkningen finns införd i kollektivavtalet ovan som en ny § 5 Mom 3:3. Läs mer om förändringen här.

Från den 1 maj 2017 gäller kollektivavtal mellan Plåt & Ventföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Överenskommelsen gäller från den 1 maj 2017 och fram till den 30 april 2020. Överenskommelserna återfinns i sin helhet i respektive protokoll ovan. För att läsa protokollen krävs inloggning.

Samtliga justeringar är införda Tjänstemannaavtalet 2017-2020.

Övrig information om tjänstemannaavtalet:
Att sätta lön (pdf)

Möjligheternas avtal (pdf)

Vässa lönedialogen (pdf)