Underentreprenörsförteckning

För arbetsgivare som avser att anlita en eller flera underentreprenörer eller bemanningsföretag föreligger förhandlingsskyldighet enligt MBL 38 §. I Plåt & Ventilationsavtalets bilaga 4 ges en möjlighet till ett förenklat förfarande som alternativ till förhandlingsskyldighet enligt MBL 38 §. Detta förfarande går ut på att arbetsgivaren överlämnar en förteckning över underentreprenörer och bemanningsföretag (en så kallad underentreprenörsförteckning) som kan bli aktuella att anlita till den lokala arbetstagarorganisationen.

Genom att fylla i ”Blankett för underentreprenörsförteckning” samt dess bilaga (se ovan) och skicka in dessa till er lokala arbetstagarorganisation uppfyller ni kravet på förhandlingsskyldighet vid anlitande av underentreprenör eller bemanningsföretag.