Auktorisation byggnadsplåt

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.

Auktorisationen kommer att bidra till att höja branschens status och anseende genom att de skapar ökat förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som de ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.

Till höger hittar du bland annat en länken till kravspecifikationerna, d.v.s. de krav som företaget måste uppfylla för att bli auktoriserat, och  en broschyr om fördelarna för beställaren med att välja ett auktoriserat plåtslageri.