Frukostseminarium om Trygg plåt

Den 26 mars bjuder vi in fastighetsägare och förvaltare i Stockholm till ett frukostseminarium om auktorisationen Trygg plåt.

Seminariet äger rum på Plåt & Ventföretagens kontor på Kungsholmen i Stockholm.

Dag: torsdag 26 mars
Tid: kl. 8.00, frukost serveras från kl. 7.30.
Adress: Kungsbroplan 1

Anmälan: mejla Annika Brännmark, branschchef, för att anmäla dig till frukostseminariet. 

Varmt välkommen!