Certifierad ventilationsmontör

Var med och kvalitetssäkra vår bransch och erbjud era kunder arbeten utförda av certifierade ventilationsmontörer.

Certifierade montörer ger en ökad konkurrenskraft för att möta kunders och myndigheters krav på kompetens. Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet Frisk Luft.

Vilka kan certifieras?
Ventilationsmontörer ska under de senaste 5 åren ha minst 2 års yrkeserfarenhet från ventilationsarbete.

Vilken insats krävs av ventilationsmontören?
Vi bedömer att det tar cirka 30 timmar att läsa in Frisk Luft-materialet.

Hur blir man certifierad?
Grunden för att bli certifierad är ett prov baserat på Frisk Luft som genomförs lokalt efter kontakt med en av våra företagsrådgivare.

Efter godkänt prov ansöker man om certifikat hos Incert. Certifikatet är giltigt i 5 år men i villkoren gäller att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam.