Sektion Plåt & Byggnadsteknik

Sektion Plåt & Byggnadsteknik är en avdelning inom Plåt & Ventföretagen för företag som arbetar med byggnadsplåtslageri och takarbeten inklusive därtill hörande verkstadsarbeten.

Sektion Plåt & Byggnadsteknik bevakar nyheter och driver frågor som rör branschen, bland annat har vi tagit fram en digital Teknikhandbok för arkitekter med flera intresserade.

Vi medverkar bland annat vid framtagande av utbildningsmaterial, kalkyl- och kvalitetssäkringsprogram. Vi medverkar i taksäkerhetsgrupper och utvecklingsgrupper, samt håller en kontinuerlig dialog med bland andra Arbetsmiljöverket och Boverket, och med branschens leverantörer och konsulter.

Vi verkar också inom olika grupper med företag, organisationer, konsulter och myndigheter för att driva viktiga branschfrågor, samt svarar på remisser som berör oss.