Certifierad injusterare

En certifierad injusterare har bevisad kompetens för sitt arbete. De utgör en viktig del i att skapa ett gott inomhusklimat med korrekta luftflöden, som förhindrar lukt-, fukt- och radonproblem, har låg energiförbrukning och är fritt från störande ventilationsbuller.

Det är av största vikt att varje ventilationsteknisk mätning och injustering utförs av personer med god teknisk kompetens med förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat, samt med förmåga att se helheten.

Certifierad injusterare finns i två nivåer, N respektive K. Nivå N innebär att man utför mätnings- och injusteringsarbete i mindre omfattning, företrädelsevis i bostäder, medan nivå K avser injustering av alla typer av system för komfortventilation.

Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet ”webbutbildning injusterare”. Kursmaterialet finns tillgängligt här.

Certifieringskrav nivå K:
För nivå K krävs minst 2 års yrkeserfarenhet från allsidigt mätnings- och/eller injusteringsarbete under de senaste 5 åren. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning i mätmetoder enligt SS-EN 16211–2015, samt injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Certifieringskrav nivå N:
För nivå N krävs minst 2 års yrkeserfarenhet från enklare mätnings- och/eller injusteringsarbete. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning inom mätteknik med praktiskt handhavande av mätmetoderna ID2, ET2 och ST3 enligt SS-EN 16211–2015.

Komplett kravspecifikation för certifierad injusterare kommer inom kort.

Vilken insats krävs?
Beroende på bakgrundskunskaper så bedömer vi att det tar cirka 50 timmar att läsa in utbildningsmaterialet. Men för att uppnå maximalt resultat, så är det lämpligt att växla mellan teori och praktik.

Hur blir man certifierad?
Anmäl dig för certifiering genom att kontakta Kiwa, https://www.kiwa.com/se/sv/. Certifikatet är giltigt i 5 år, men i villkoren ingår att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam.