Lagregister

Lagregistret är sammanställt av Certway och innehåller en förteckning över aktuella lagar som berör medlemsföretag som är certifierade enligt FR2000. Dokumentet "Förändringar feb 2016" innehåller beskrivning av förändringar och hela lagregistret i pdf-format. Dokumentet "FR2000 PV-företagen 2016-02-18" innehåller lagregistret i xlsx-format med utrymme för egna noteringar.

Lagregistret är enbart tillgängligt för inloggade medlemsföretag.