Framtidsgruppen

Är du under 40 år och i en ledande befattning inom plåtslageri eller ventilation? Vill du få kompetensutveckling? Ett nätverk? Inspiration och motivation i ditt ledarskap? 

Då är Framtidsgruppen något för dig!

Nätverket samlar i dag drygt 20 ledare utspridda över hela landet.

Syftet med nätverket är att inspirera, utbilda och knyta kontakter. 

Känner du dig träffad? Kontakta Patrik Calén på förbundet.