PV Entreprenad

En enklare väg till godkända kvalitets- och miljöplaner!

PV Entreprenad är ett specialutvecklat dataprogram som ger dig en enklare väg till godkända kvalitets- och miljöplaner.

I AB 04 framgår det att entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan sedan avtal har ingåtts. Alla tjänar på en bra plan, men ibland tar upprättandet lite mer tid än önskat. För att underlätta och effektvisera arbetet med en sådan plan erbjuder vi PV Entreprenad. Ett dataprogram som behandlar kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt digital lagring av hela projekt. Med PV Entreprenad har företaget ett redskap som i princip sköter varje projekt enligt AB04 2:2.

Ett komplett system!
PV Entreprenad är anpassat för plåtslageri, ventilation och smide och innehåller därför endast funktioner som är relevanta för branschen. Det gör programmet lätt att lära sig och enkelt att hantera. Med vår support blir startsträckan mycket kort. Målet är att fortsätta utveckla PV Entreprenad mot ett komplett system för projekthantering och byggsamordning.

Samarbete med Produktblad Direkt
Som användare av PV Entreprenad får du också tillgång till Produktblad Direkt. Det är en tjänst som möjliggör skapandet av bland annat drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller, riskbedömning och arbetsmiljöplan.

Mer information finns på: www.pvkalkyl.se.