PVF Yrke och Utbildning

PVF Yrke & Utbildning är plåtslageribranschens egen organisation för utbildning och utveckling av yrkesutbildning inom branschen. PVF ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

Läs mer om PVF på deras hemsida: www.pvf.se