Bättre affärer med digitalt projektverktyg

Projektportalen är en branschanpassad IT-lösning för plåt- och ventilationsföretagen som har delfinansierats av Plåt & Ventföretagen. Förbundet har även varit med i utvecklingsarbetet och syftet med denna satsning är att ge förbundets medlemmar tillgång till ett skräddarsytt och branschanpassat verksamhetsstöd som förenklar rutiner, sparar tid och ökar lönsamheten.
I realtid går det att följa och interagera i varje enskilt projekt och med några enkla knapptryck går det också att tidsrapportera, skapa avvikelser och att fylla i egenkontroller – direkt in
i systemet.
– Förbundet har tillsammans med våra medlemsföretag gått in och bidragit i arbetet med att utveckla systemet, eftersom vi såg en stor medlemsnytta med denna satsning. Projektportalen kommer att höja kvaliteten, förbättra verksamheten och förenkla det dagliga arbetet för de företag som är verksamma i plåt- och ventilationsbranschen, säger Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.

Läs mer på Projektportalen.se