Takskottning

Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer, kan fastighetsägaren (eller annan som inträtt i dennes ställe) bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död. Det är av största vikt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens, och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta arbete. Flertalet av medlemsföretagen i Plåt & Ventföretagen har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster.

Alla fastighetsägare bör inför varje vinter se över sina takskyddsanordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamålsenliga och inte enbart följa gällande bygglagstiftning. Plåt & Ventföretagen representerar plåtslageribranschen och vår rekommendation är:

  • Undersök era befintliga takskyddsanordningar tillsammans med den entreprenör som sköter takskottning och/eller service av era tak. Se till att entreprenören är sakkunnig inom taksäkerhet. Läs mer om taksäkerhet och sakkunniga på www.taksakerhet.se.
  • Oavsett om de följer gällande BBR. Brister kan bestå i exempelvis avsaknad av gångbryggor eller takstegar. Det är möjligt att er fastighet inte har krav på dessa anordningar men säkerheten och effektiviteten vid snöskottningen ökar markant om de finns.
  • Anlita alltid seriösa entreprenörer för era takskottningsuppdrag. Entreprenören bör ha personal som är licensierad takskottare. I vissa fall har takskottningsentreprenader vidarelåtits i flera led och i vissa fall har det i slutändan varit svarta löner inblandade. Plåt & Ventföretagens rekommendation är att begränsa denna ”anbudskedja” genom att använda vår avtalsmall för takskottningsentreprenader som medlemsföretag kan ladda ned kostnadsfritt. Du hittar den under Entreprenadjuridik. 
  • Det är viktigt att entreprenören är rätt försäkrad. Se råd från försäkringsbolaget Säkra Stenstaden här.
  • Läs mer om Plåt & Ventföretagens licensieringssystem Skotta säkert! (Extern länk)