Allmänna villkor

I dokumentet här ovan hittar återfinns de allmänna villkoren för Skotta säkert-licensieringen.