Stål- och lättbyggnad

Stål är världens vanligaste konstruktionsmaterial, allt från gem till broar tillverkas i stål. Flervåningsbyggnader, till exempel kontorsbyggnader, skolor och sjukhus, hör till våra vanligaste stålbyggnader.
Byggteknik är en sammanfattande benämning för verksamhet inom byggsmide, lättbyggnad och övrig smide i kombination med grovplåtslageri.

Allmänt om Stål & Lättbyggnadsteknik 

Sedan 1980-talet har man i Sverige och Norden utvecklat en prefabricerad byggmetod för flervåningsbyggnader baserat på stål och betongelement och som nästan helt tagit över marknaden. Stål behöver inte torka på samma sätt som andra byggmaterial, vilket minimerar risken för fukt- och mögelskador i byggnaden och detta bidrar till en bättre arbets- och boendemiljö eftersom risken att drabbas av allergier eller andra hälsoproblem minskar.

Lättbyggnad är en variant av byggande där stålreglar används istället för reglar av trä vid husbyggnation. 

Det är miljövänligt att bygga med lättbyggnadssystem. Det går åt mindre energi och en betydligt mindre mängd råvaror jämfört med motsvarande hus i betong. Materialet i systemet är återvinningsbart till 100 %, det går att demontera och återanvända.

Lättbyggnadssystemet kräver mindre utrymme och kan formas efter behov. Det finns också möjlighet att dimensionera konstruktionen efter bärförmåga vid en viss temperatur. På så sätt kan brandskyddsisoleringen minskas utan att du behöver göra avkall på säkerheten. Lättbyggnad gör det också möjligt att avskärma elektriska fält.

Att använda stålkonstruktioner till bjälklag blir allt vanligare. Bjälklagets viktigaste uppgift är naturligtvis att bära upp våningsplanen i en fastighet. Men det ska också fungera som brandskydd och vara ljudisolerande. Den höga styvheten i materialet i förhållande till den låga vikten gör att det dessutom lämpar sig speciellt väl för ombyggnationer i befintliga fastigheter.