Stålkvinnorna

Stålkvinnorna är ett nätverk för kvinnor i ledande position verksamma på de medlemsföretag som Plåt & Ventföretagen representerar.

Ny träff med Stålkvinnorna den 23 november

I dag söker sig allt fler kvinnor till branscher där majoriteten av de anställda är män. En förklaring till det är att företag och organisationer har börjat upptäcka vilken positiv effekt ökad jämställdhet får på ett företags attraktionskraft och arbetskultur. Undersökningar visar också att mer heterogena arbetsgrupper leder till bättre lönsamhet.

Samtidigt har Plåt & Ventföretagens medlemmar svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, trots att det finns gott om jobb och att lönen – i relation till andra branscher – är relativt hög.

Stålkvinnorna är ett nätverk med syftet att locka flera kvinnor till plåt- och ventilationsbranscherna och att motivera dem att sträva efter ledande befattningar på sina företag. Plåt & Ventföretagen vill stärka kvinnor i sitt ledarskap, oavsett om du är företagsledare, projektledare eller arbetsledare. 

Nätverksträffarna som arrangeras i Plåt & Ventföretagens regi har som mål att inspirera, ge kunskap och öka intresset för branscherna och till våra medlemsföretag.

Varför behöver man ett nätverk som Stålkvinnorna? Är det inte en självklarhet med jämställdhet på en arbetsplats? Nej, tyvärr är det inte så och förbundets mål är att våra branscher i framtiden ska skapa de förutsättningar som krävs för att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet eller kulturell bakgrund ska känna sig välkommen och kunna trivas på sin arbetsplats. En satsning som vi bland annat gör via nätverket Stålkvinnorna.

Vi upplever att responsen både från deltagare och från andra branscher har varit mycket positiv och vi hoppas så klart att ännu fler kvinnor från våra medlemsföretag vill vara med på nästa träff, som arrangeras den 23 november.

Anmälan och mer info: Kontakta Patricia Hexeberg, telefon:072-5055952