Stålkvinnorna

Stålkvinnorna är ett nätverk för kvinnor i ledande position verksamma på de medlemsföretag som Plåt & Ventföretagen representerar.

I dag söker sig allt fler kvinnor till branscher där majoriteten av de anställda är män. En förklaring till det är att företag och organisationer har börjat upptäcka vilken positiv effekt ökad jämställdhet får på ett företags attraktionskraft och arbetskultur. Undersökningar visar också att mer heterogena arbetsgrupper leder till bättre lönsamhet.

Samtidigt har Plåt & Ventföretagens medlemmar svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, trots att det finns gott om jobb och att lönen – i relation till andra branscher – är relativt hög.

Stålkvinnorna är ett nätverk med syftet att locka flera kvinnor till plåt- och ventilationsbranscherna och att motivera dem att sträva efter ledande befattningar på sina företag.