Auktorisation Ventilation

Sedan ett par år tillbaka kan man certifiera ventilationsmontörer inom ramen för INCERT:s teknikområde. Nu går vi vidare i vårt kvalitetssäkringsarbete genom att erbjuda företagare inom ventilationsbranschen möjligheten att auktorisera sitt företag. Auktorisationens fokus ligger på utbildning av de anställda samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö med fungerande projektstyrning.

Statushöjande projekt
Auktorisationen kommer att höja statusen i branschen. Företag kan bevisa att de har ett kvalitetssäkrat sätt att arbeta vilket ger en större tydlighet gentemot kund. Auktorisationen kan också hjälpa företag öka sin effektivitet. Auktorisationen kommer att leda till en stolthet både inom det egna företaget men också i ett vidare perspektiv när det gäller vår bransch. I förlängningen kommer våra auktoriserade företag lättare kunna ta sig an de utmaningar som väntar, inte minst när det gäller att hitta arbetskraft.

Auktorisationens uppbyggnad
Auktorisationen omfattar ett antal delar. Minst en av företagets montörer ska vara certifierad, och arbetsledare ska också bekräfta sina kunskaper via ett teoretiskt prov. Viktigt är också att de mätinstrument som används är kalibrerade. Andra delar som ingår i auktorisationen handlar om miljö- och kvalitetspolicy och arbetsmiljöpolicy. Till hjälp för företagen finns en framtagen handbok med instruktioner, exempel och mallar.

Auktorisering via extern part
För att ytterligare ge tyngd åt auktorisationen så kommer det att vara en extern part – INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) –som genomför såväl certifiering av montörer, kontrollerar kunskapskrav hos arbetsledare samt handhar auktorisationerna genom fortlöpande kontroll av företagen. INCERT är ackrediterade av SWEDAC.

Kommunikation till alla led
Under 2017 kommer Plåt & Ventföretagen sprida information om auktorisationen till konsulter och beställarled och vad den innefattar och vilka fördelar det kommer att ge.

Mer information
För mer information om datum, kostnader, omfattning och hur man anmäler sig, använd följande länk.