Certifierad ventilationsmontör

Certifierad ventilationsmontör

Var med och kvalitetssäkra vår bransch och erbjud era kunder arbeten utförda av certifierade ventilationsmontörer. Certifierade montörer ger en ökad konkurrenskraft för att möta kunders och myndigheters krav på kompetens.

Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildnings-materialet Frisk Luft, vilket är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för branschen.

För att få tillgång till Frisk Luft-materialet så mailar du namn, företag och mailadress för samtliga som ska certifieras till annikam.kymling@pvf.se så återkommer hon snarast med inloggningsuppgifter.

Har ni frågor kontakta Annika Kymling tel: 08-556 06 286 eller din företagsrådgivare.

Vilka kan certifieras?
Ventilationsmontörer ska under de senaste 5 åren ha minst 2 års yrkeserfarenhet från ventilationsarbete.

Vilken insats krävs av ventilationsmontören?
Vi bedömer att det tar cirka 30 timmar att läsa in Frisk Luft-materialet.

Hur blir man certifierad?
Anmäl dig för certifiering genom att kontakta din företagsrådgivare eller Incert i Stockholm, www.incert.se. Provet görs lokalt i samråd med din företagsrådgivare.
Efter godkänt prov ansöker man om certifikat hos Incert. Certifikatet är giltigt i 5 år, men i villkoren gäller att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam.
Kostnaden bestäms av Incert och är för närvarande 3 500 kr + moms.