Frisk Luft

Frisk Luft är ett utbildningsmaterial framtaget av branschen för utbildning av ventilationsmontörer. Där kan man lära sig mera om varför man behöver ventilation, ventilationsmatematik, olika entreprenadformer, ritningsläsning, brandskydd mm. Programmet är web-baserat och enkelt att komma igång med på egen hand. Materialet är kostnadsfritt för företag i branshen, och man får tillgång till detta via yrkesnämnden.

Frisk Luft-materialet ligger till grund för certifiering av montörer. Certifierad montör