Imkanal

All information om imkanaler finns på den här webbsidan. Sidan är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av lokaler som ska användas för matlagning. Den riktar sig till byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd. Innehållet på webbsidan följer helt de riktlinjer som ventilationsbranschen tillsammans med myndigheter och organisationer har ställt upp i branschrekommendationen Imkanal 2012:2.