Styrelsen

Kontakta Sektion Ventilation på: ventilation@pvforetagen.se

Ordförande:
Martin Andersson, Göteborg

Ledamöter:
Roger Ek, R Eks Plåt & Vent. Service AB
Jan Åsberg, IV Väst AB
Peter Andersson, Hallands Vent och Plåt Entreprenader AB
Håkan Lillis Sidén, P & V Plåt i Nyköping AB

Suppleant:
Stefan Wiklund, Piteå