Byggnads- och ventilationsplåtslagare

På gymnasieskolor med Bygg- och anläggningsprogram finns inriktningarna Byggnadsplåtslageri och Ventilationsplåtslageri. Teoretiska ämnen läser du på skolan medan den praktiska delen förläggs i skolans verkstad samt på byggarbetsplats.

Om gymnasieskolan i din närhet inte har plåt-inriktning, så finns möjligheten att utbilda dig genom företagsförlagd utbildning. All praktisk utbildning sker då på ett företag medan övriga ämnen läses på skolan. Den praktiskta utbildningen kompletteras med cirka 3 x 4 veckor vid branschens egen skola i Katrineholm.

Det finns också möjlighet att bli plåtslagare via vuxenutbildningen, kontakta Komvux eller Arbetsförmedlingen i din kommun för mer information.

Mer information finns på www.platslagare.nu alternativt kontakta en studie- och yrkesvägledare i din närhet.