Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik innefattar avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt samt även standardavtalsrätt som har ett samband med förhållandena mellan parterna i avtal om entreprenader. 

Plåt & Ventföretagen har som uttrycklig målsättning att minska medlemsföretagens entreprenadjuridiska tvister genom att bland annat bidra med kompetensutveckling i form av kurser, informationsspridning och löpande rådgivning. Vår ambition är alltid att du som medlem skall undvika fällor och fel i din dagliga verksamhet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon om du har några frågor.

Plåt & Ventföretagen har inlett ett samarbete med AG Advokat

AG Advokat är en affärsjuridisk byrå med fokus på bygg- och fastighetsbranschen. Med AG:s spetskompetens inom bl.a. entreprenad-, konsult-, skadestånds- och försäkringsrätt samt  offentlig upphandling och tvistelösning har Plåt & Ventföretagen fått en partner som möjliggör för oss som branschförening att skapa ett utökat erbjudande till våra medlemsföretag. Genom samarbetet erbjuds medlemsföretagen bl.a. rätt till 30 minuters kostnadsfri rådgivning samt vissa rabatter.

För frågor om samarbetet vänligen kontakta:

Anita Hagelin,chefsjurist, Plåt & Ventföretagen, 08- 762 75 97, anita.hagelin@pvforetagen.se.

Johan Wingmark, partner och advokat på AG Advokat, 070-608 88 42, johan.wingmark@agadvokat.se

Se mer om AG Advokat på www.agadvokat.se