Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik innefattar avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt samt även standardavtalsrätt som har ett samband med förhållandena mellan parterna i avtal om entreprenader. Vid sidan av entreprenadjuridiken biträder Plåt & Ventföretagens specialister även inom offentlig upphandling och lokalhyra. 

Plåt & Ventföretagen har som uttrycklig målsättning att minska medlemsföretagens entreprenadjuridiska tvister genom att bland annat bidra med kompetensutveckling i form av kurser, informationsspridning och löpande rådgivning. Vår ambition är alltid att du som medlem skall undvika fällor och fel i din dagliga verksamhet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon om du har några frågor eller vill att vi exempelvis granskar handlingar.