Allmänna bestämmelser Plåt & Vent

För att vara säker på att din kommersiella entreprenad har avtalsvillkor anpassade för våra branscher, använd er av våra allmänna bestämmelser! Plåt & Ventföretagen har tagit fram allmänna bestämmelser för byggnadsplåtslagerientreprenader samt luftbehandlingsentreprenader. Bestämmelserna utgår ifrån AB04/ABT06 men är anpassade för entreprenörer verksamma inom våra branscher. För att dessa bestämmelser skall äga full tillämpning bör detta överenskommas i ett skriftligt kontrakt – ej enbart i anbudet.