Entreprenadjuridisk rådgivning

Som medlem i Plåt & Ventföretagen får du råd och stöd kring entreprenadrättsliga frågor. Kontakta Plåt & Ventföretagens jurister för rådgivning på telefon 08-762 75 85. Rådgivning ges enligt Plåt & Ventföretagens vid var tid gällande policy (se ovan).

Den kostnadsfria rådgivningen är begränsad till övergripande generell rådgivning och innefattar normalt inte biträde i förhandlingar eller upprättande av handlingar eller avtal. I sådana ärenden hänvisar vi till vårt samarbetsavtal med AG Advokat som är en affärsjuridisk byrå med fokus på bygg- och fastighetsbranschen. Genom samarbetsavtalet med AG Advokat erbjuds ni som medlemsföretag vissa rabatter på dessa tjänster.