Entreprenadjuridisk rådgivning

Som medlem har du rätt till entreprenadjuridisk rådgivning enligt vid var tid gällande policy. Plåt & Ventföretagen kan inom entreprenadjuridik hjälpa er med övergripande generell juridisk rådgivning.

Den kostnadsfria rådgivningen är begränsad till övergripande generell rådgivning och innefattar normalt inte biträde i förhandlingar eller upprättande av handlingar eller avtal. I sådana ärenden hänvisar vi till vårt samarbetsavtal med AG Advokat som är en affärsjuridisk byrå med fokus på bygg- och fastighetsbranschen. Genom samarbetsavtalet med AG Advokat erbjuds ni som medlemsföretag vissa rabatter på dessa tjänster.