Konsumententreprenader

Om ditt företag utför en tjänst åt en konsument (privatperson) är det lämpligt att använda något av standardavtalen ABS 18 eller Hantverkarformuläret 17.