Konsumententreprenader

Då näringsidkare utför entreprenader åt en privatperson innebär detta normalt att det är en konsumententreprenad som utförs. Konsumententreprenader regleras i första hand utav Konsumenttjänstlagen (1985:716). Dock kan även vissa andra lagar blir tillämpliga. Reglerna i konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att näringsidkaren och konsumenten ej kan avtala om sämre villkor än vad som finns i lagen.

Fällorna är många att hamna i när det gäller konsumententreprenader. Det är väldigt viktigt att du som entreprenörer träffar skriftliga avtal med konsumenter och tänker på att reda ut alla frågetecken inom exempelvis omfattning av arbeten och tider innan det skriftliga avtalet undertecknas. Det är även viktigt att under entreprenadens gång dokumentera korrespondens, tilläggsbeställningar och avvikelser skriftligt. Efterfrågar konsumenten ett utförande som ej är förenligt med AMA eller annars ej skulle anses vara fackmässigt bör ni avråda konsumenten skriftligen.

För att underlätta konsumententreprenader har Plåt & Ventföretagen tagit fram olika avtalsmallar och checklistor.