Reservationer

Följande reservationer kan vara bra för dig att använda vid vissa typer av entreprenader. Notera att för att reservationen skall få effekt, det ofta krävs att reservationstexten hamnar i kontraktet för entreprenaden, ej enbart i anbudet.

Förklaring till ovanstående dokumenten.

Anbudsreservation Fönsterbleck 
Reservation angående karmbottenstyckets minsta anläggningsyta.

Tillhandahållen färg 
Reservation vid målning: Med ändring av AB 04 kap. 4 § 7 och ABT 06 kap. 4 § 7 gäller 2 års garantitid för arbetsprestation med tillhandahållna färg-, lack-, olje-, fog-, lim- eller andra liknande produkter.

Rostiga ytor 
Reservation vid målning: Med ändring av AB 04 kap. 4 § 7 och ABT 06 kap. 4 § 7 gäller 2 års garantitid för arbetsprestation för målning på rostigt underlag.

Besked om hinder eller väsentlig rubbning av kontraktstiden 
Begär förlängning av kontraktstiden då ni hindrats att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter ni ej råder över. Gäller förlängningen osedvanligt väderleks- eller vattenförhållande, läs även"Entreprenörs rätt till tidsförlängning p.g.a. väderleksförhållanden"