Reservationer

Följande reservationer kan vara bra att använda vid vissa typer av entreprenader. För att reservationen skall få effekt krävs det ofta att reservationstexten hamnar i kontraktet för entreprenaden och inte enbart i anbudet.

Förklaring till ovanstående dokument.

Anbudsreservation Fönsterbleck
Reservation angående karmbottenstyckets minsta anläggningsyta.

Tillhandahållen färg
Reservation vid målning: Med ändring av AB 04 kap. 4 § 7 och ABT 06 kap. 4 § 7 gäller 2 års garantitid för arbetsprestation med tillhandahållna färg-, lack-, olje-, fog-, lim- eller andra liknande produkter.

Rostiga ytor
Reservation vid målning: Med ändring av AB 04 kap. 4 § 7 och ABT 06 kap. 4 § 7 gäller 2 års garantitid för arbetsprestation för målning på rostigt underlag.

Besked om hinder eller väsentlig rubbning av kontraktstiden
Begär förlängning av kontraktstiden då ni hindrats att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter ni ej råder över. Gäller förlängningen osedvanligt väderleks- eller vattenförhållande, läs även "Entreprenörs rätt till tidsförlängning p.g.a. väderleksförhållanden".