Service och underhållsavtal

Ett yttertak med dess vattenavrinningssystem är en fastighets femte yttervägg och en oerhört viktig del på fastigheten. För att undvika skador på fastigheter är det lämpligt att med jämna mellanrum besiktiga fastighetens yttertak och vattenavrinningssystem.

Plåt & Ventföretagens jurister har tagit fram två olika avtal för service/underhåll och statusbesiktning av yttertak och vattenavrinning.