Serviceavtal löpande takunderhåll/vatten-avrinningssystem

Serviceavtalet för löpande takunderhåll samt rengöring av vattenavrinningssystem är tänkt att användas då du som entreprenör åtar dig att utföra löpande service av ett yttertak och/eller dess vattenavrinningssystem. Tanken är vidare att en statusbesiktning enligt ovan skall rendera i ett serviceåtagande enligt detta avtal.

Vid frågor beträffande tillämpningen av avtalen, kontakta någon av Plåt & Ventföretagens jurister.