Statusbesiktning av yttertak

Statusbesiktningsavtalet med tillhörande takstatusprotokoll är tänk att användas då du som entreprenör åtar dig att besiktiga en eller flera fastigheters yttertak och vattenavrinningssystem. Avtalet gäller för ett år och ett besiktningstillfälle.