Snöskottning

Att skotta taket är ett mycket bra sätt att undvika framtida skador på en fastighet. Utöver att själva snöskottningsentreprenaden alltid ska genomföras av en licencierad snöskottare, är en korrekt genomförd upphandling med skriftliga avtal för själva entreprenaden en nödvändighet.

Licensierade snöskottare kan ni hitta på www.skottasakert.se

Plåt & Ventföretagen har tagit fram flera olika avtalsmallar för snöskottning. Vid frågor beträffande tillämpningen av något av avtalen, kontakta Plåt & Ventföretagens jurister.

Vill du anmäla dig till en handledarkurs i Skotta säkert hittar du aktuella datum för dessa om du klickar här.