Takskottning

Att skotta taket är ett mycket bra sätt att undvika framtida skador på en fastighet. Utöver att själva takskottningsentreprenaden alltid ska genomföras av en licencierad takskottare, är en korrekt genomförd upphandling med skriftliga avtal för själva entreprenaden en nödvändighet.

Licensierade takskottare kan ni hitta på www.skottasakert.se

Plåt & Ventföretagen har tagit fram flera olika avtalsmallar för takskottning. Vid frågor beträffande tillämpningen av något av avtalen, kontakta Plåt & Ventföretagens jurister.

Vill du anmäla dig till webbutbildningen i Skotta säkert, klicka här.