AB 04 – ABU 07 - utförandeentreprenad

AB 04 är avsedda att användas vid så kallad utförandeentreprenader, det vill säga entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen och entreprenören utför enligt nämnda projektering. AB 04 ersätter tidigare versionen som hette AB 92.

AB-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören (vanligtvis byggfirma) och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

Standardavtalet AB 04 kan köpas via Byggtjänst hemsida
(extern länk)

Avtalsmallar för utförandeentreprenader finns på föreningen BKK:s hemsida (extern länk)