AB 04 och ABT 06

AB 04 är avsedda att användas vid utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. ABT 06 är avsedda att användas vid totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet ansvarar för att ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. AB 04 och ABT 06 kan köpas via Svensk Byggtjänst.

Kontraktsformulär för AB 04 och ABT 06 finns på BKK:s hemsida.