AB-U 07 och ABT-U 07

AB-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan entreprenören och underentreprenören om AB 04 används mellan byggherren/beställaren och entreprenören. ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören om ABT 06 används mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören. Kontraktsformulär för AB-U 07 och ABT-U 07 kan fås genom följande länk

Reservationer
Följande reservationer kan användas vid olika typer av entreprenader.