ABT 06 – ABT-U 07 - totalentreprenad

ABT 06 är avsedda att användas vid totalentreprenader, det vill säga entreprenader där beställaren framställer funktionskrav och entreprenörens åtagande omfattar både projektering och utförande. ABT 06 ersätter tidigare versionen som hette ABT 94.

ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören.

Standardavtalet ABT 06 kan köpas via byggtjänst hemsida (extern länk)

Avtalsmallar för totalentreprenader finns på föreningen BKK:s hemsida (extern länk)