Hej plåtslagare! Är du redo för nästa steg i karriären?

Både år 2016 och 2018 hade Sverige med två unga plåtslagare som tävlade i EuroSkills. År 2023 är det dags igen, då Yrkes-EM går av stapeln i Gdansk i Polen den 5 till 9 september. Den nationella uttagningen kommer att ske i Norrköping den 13 januari 2023, så nu är det hög tid att anmäla sig.

EuroSkills är en tävling där representanter från olika yrkeskategorier tävlar mot varandra och där bedömningarna görs utifrån skicklighet och det goda kunnandet. Lite förenklat handlar det alltså om ett europamästerskap i yrkesskicklighet.

Kriterier för sökande

 • Född 1998 eller senare.
 • Yrkesbevis.
 • Arbetsgivaren måste vara medlem i Plåt & Ventföretagen.
 • Godkänd medverkan från arbetsgivaren.

Så här anmäler du dig!

Anmälan mejlas till euroskills@pvforetagen.se senast den 2 december. Det här ska framgå i anmälan:

 • Fullständigt namn och födelsedatum.
 • Kort sammanfattning om varför du valde att bli plåtslagare.
 • Vad gör dig till en duktig plåtslagare?
 • Varför vill du representera Sverige i Yrkes-EM/EuroSkills?
 • Kortfattad text och bilder på två–tre projekt som du har varit delaktig i.
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (gärna arbetsgivare eller arbetsledare).

Besked om du är antagen till uttagstävlingen eller inte ges via e-post senast den 9 december.

Att tänka på som tävlande

 • Du förbinder dig att medverka på träningar inför EuroSkills. Du förbinder dig även att medverka på upp emot två internationella träningsveckor i Europa, samt att vara med på lagträffar med WorldSkills Sweden (svenska yrkeslandslaget).
 • Du får ledigt från ditt ordinarie arbete vid träningstillfällena och samlingarna.
 • Du måste räkna med att lägga ned träningstid även utanför arbetstid för att förbereda dig inför tävlingarna.
 • Du får en full uppsättning med arbetskläder och profilkläder samt tillhandahållna verktyg och maskiner som krävs för genomförandet av tävlingen i Gdansk.
 • Du kommer att behöva träna uppskattningsvis cirka 300 timmar inför tävlingen i Gdansk.
 • Din arbetsgivare betalar ordinarie lön under tiden som du är ur tjänst för ändamålet.

Att tänka på som företag

 • Företaget ger sitt medgivande till att den anställde är uttagen.
 • Företaget kompenseras med 10 procent av ett prisbasbelopp när den tävlande tas ur tjänst.
 • Företaget ska ersätta den tävlande med full lön när hen är ur tjänst för detta ändamål.

Kontaktuppgifter!

Har du några frågor kring uttagningstävlingen eller övriga frågor om EuroSkills, kan du kontakta Daniel Eriksson, vd på Er-Jill Byggnadsplåt AB, samt ansvarig expert för tävlingsgrenen plåtslageri. Skicka ett mejl till Daniel: euroskills@pvforetagen.se