Administratörsnätverket

Detta nätverk är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Träffar är inplanerade i Stockholm & Göteborg under våren 2018 och i Malmö under hösten 2018, enligt nedan.

Datum

 • Malmö - kl 09:00-16:00

  13 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2018-08-14

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 09:00-16:00

  11 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2018-08-16

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 09:00-16:00

  23 platser kvar (totalt 30 platser)

  Sista anmälningsdag: 2018-09-11

  Anmäl dig här ›

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.


Är du en företagere som själv måste sätta dig in i personalfrågor, kollektivavtal, skatteregler och lönekörningar? Eller är du administratör och har alla dessa frågor på ditt bord? Undrar du hur andra har löst den här typen av frågor som du brottas med?

Oavsett om det står allt-i-allo, VD eller ekonomiansvarig på ditt visitkort tycker vi på Plåt & Ventföretagen att den roll du har, som spindeln i nätet på företaget behöver uppmärksammas. Vi har därför beslutat att skapa ett nätverk för er. Nätverket syftar till att ge möjlighet till att dela med sig och att få lära av andras erfarenheter. Varför sitta själv och försöka uppfinna hjulet när någon annan kanske redan har gjort det?

Vi tänker oss ett nätverk där vi träffas ett par gånger per år. Ibland på ett frukostmöte, ibland på en heldagarsträff och någon gång kanske en kortare resa. I nätverket tar vi upp frågor som är aktuella i din vardag. Det kan vara alltifrån hårda frågor som personalfrågor, skatter och ekomoni till mjuka frågor som personlig utveckling för dig i din yrkesroll.

Fokus under vår förats träff blir att lära känna varandra och diskutera vad ett nätverk skulle kunna ge er.

PROGRAM - 28 augusti Malmö
09:00 Frukost
09:30 Beskrivning sv nätverket och vi lär alla känna varandra
11:00 Lär dig hitta i kollektivavtalet
12:00 Lunch
13:00 Vad vill ni få ut av nätverket samt framtida teman
14:00 Bra att känna till om semesterlagen
14:45 Fika
15:15 Sammanfattning av dagen och info om nästa träff
16:00 Slut

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget och som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.