Arbetsrätt - Fortsättning

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Denna kurs är inte inplanerad under hösten 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Datum

En kurs för den som vill fördjupa sig och stärka sina kunskaper om arbetsrättens grunder.

Kursen inleds med en praktisk övning som går ut på att göra kursdeltagarna trygga i Plåt- & Ventavtalets upplägg och hur man praktiskt använder avtalet i vardagen.

 

Under kursen ges även en fördjupad genomgång av:

  • anställningens ingående och anställningsskyddet
  • anställingens upphörande på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.
  • arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet
  • missskötsamhet på arbetsplatsen, hur hanterar man det?

Frågorna kopplas till aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler med fokus på vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen.

Målgrupp:
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver stärka dina kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har gått Arbetsrätt - Grundkurs ellerr motsvarande utbildning.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.