Arbetsrätt - Fortsättning

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm & Göteborg under 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Datum

En kurs för den som vill fördjupa sig och stärka sina kunskaper om arbetsrättens grunder.

Kursen inleds med en praktisk övning som går ut på att göra kursdeltagarna trygga i Plåt- & Ventavtalets upplägg och hur man praktiskt använder avtalet i vardagen.

 

Under kursen ges även en fördjupad genomgång av:

  • anställningens ingående och anställningsskyddet
  • anställingens upphörande på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.
  • arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet
  • missskötsamhet på arbetsplatsen, hur hanterar man det?

Frågorna kopplas till aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler med fokus på vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen.

Målgrupp:
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver stärka dina kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har gått Arbetsrätt - Grundkurs ellerr motsvarande utbildning.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.