Entreprenadjuridik - Fel, besiktning m.m - 1/2 dag

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm under 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Datum

 • Stockholm - kl 08:00-13:00

  24 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2018-11-06

  Anmäl dig här ›

Mer eller mindre befogade felanmärkningar kan skapa bekymmer för entreprenören. Under denna halvdagsutbildning behandlas de vanligaste frågorna och problemen vid fel och besiktning som en entreprenör ställs inför.

Förjande frågor behandlas under denna kurs:

 • Vad är fel och vem avgör vad som är fel?
 • Vilka fel måste en entreprenör avhjälpa och när måste ett avhjälpande ske?
 • Hur ska en entreprenör kallas till en besiktning?
 • Hur går man tillväga om en besiktningsman gör en oriktig bedömning?
 • Är parterna bundna av slutsatserna i utlåtandet från besiktningen?
 • Måste alla fel alltid avhjälpas?
 • Vilka påföljder kan entreprenören drabbas av om entreprenören inte avhjälper fel i rätt tid?
 • Vilket ansvar har en entreprenör under garantitiden respektive den så kallade ansvarstiden?
 • Hur skiljer sig reglerna åt i standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 respektive när en entreprenad utförs utan standardavtal?