Entreprenadjuridik - Grundkurs

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm & Göteborg under 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Datum

Kursen går grundligt igenom AB 04 och ABT 06, som är de centrala standardavtalen på entrepranadområdet. Därutöver sker en genomgång av avtalsrättsliga principer samt även vad man som företagare bör tänka på för att tillvarata sina rättigheter och undvika risker och tvister i entreprenader.
 

Kursinnehåll:

  • Grundläggande avtalsrätt
  • Standardavtalens systematik och val av standardavtal, olika entreprenadformer
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
  • Organisation, bl.a. byggmöten och dagbok
  • Tider, bl.a. behandling av kontraktstid, forcering, ansvarstid och garantitid
  • Rättsfallsexempel

     

Målgrupp:
Den här utbildningen riktar sig till företagsledare, arbetsledare, projektledare och andra som är inblandade i entreprenader.

 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.