Entreprenadjuridik - Konsumententreprenad - 1/2 dag

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm under 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Datum

 • Stockholm - kl 08:00-13:00

  25 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2018-09-03

  Anmäl dig här ›

När en entreprenad utförs åt en privatperson finns många fallgropar som en entreprenör måste känna till. Genom denna halvdagsutbildning får du som kursdeltagare gedigen kunskap om de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen och standardavtalen Hantverkarformuläret respektive ABS 09. 

Följagnde frågor behandlas under denna kurs:

 

 • Vilka standardavtal kan man använda sig av vid avtal med privatpersoner?
 • Vad gäller vid tilläggsbeställningar?
 • Vilka regler gäller om det förekommer fel i entreprenaden?
 • Vad gäller om något fast pris eller någon sluttid inte har avtalats för entreprenaden?
 • När är entreprenören bunden av en ungefärlig prisuppgift?
 • När ska besiktning ske?