Stockholms Bleck- och Plåtslagaremästareförenings medlemsmöte

Datum

Varmt välkomna till Stockholms bleck- och plåtslagaremästarförenings föreningsmöte!

Stockholms bleck- och plåtslagaremästareförening

Föreningsmötet kommer äga rum den 30 november 2017 kl. 17:00 hos Liwa Gruppen, blivande Areco, på Stallarholmsvägen 31 i Bandhagen. Förtäring serveras från kl. 16:30.

Anmälan görs senast den 27 november och skickas till ordförande Alf Behm på e-postadressen affe@birkaplatslageri.se.

Dagordning till mötet

Med vänliga hälsningar,
Stockholms bleck- och plåtslagaremästareförenings styrelse